Правила внутреннего рабочего распорядка для работников

Правілы ўнутранага працоўнага распарадку для работнікаў дзяржаўнай установы адукацыі “Ананіцкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа”

 

Агульныя палажэнні
 1. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь гарантуе грамадзянам Рэспублікі Беларусь права на працу як найбольш годны спосаб самацвярджэння чалавека, гэта значыць, права на выбар прафесіі, роду заняткаў і работы ў адпаведнасці з прызваннем, схільнасцямі і здольнасцямі, адукацыяй, прафесійнай падрыхтоўкай і з улікам грамадскіх патрэбнасцей, а таксама на здаровыя і бяспечныя ўмовы працы.
 2. Унутраны працоўны распарадак – гэта рэгламент (парадак) выканання работнікамі ўстановы працы ў наймальніка пад яго кіраўніцтвам і кантролем.

Унутраны працоўны распарадак рэгулюецца правіламі ўнутранага працоўнага распарадку (далей – Правілы) і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі па пытаннях працы.

Дадзеныя Правілы маюць на мэце забеспячэнне працы, умацаванне яго дысцыпліны, рацыянальнае выкарыстанне працоўнага часу, паляпшэнне якасці работ, садзейнічанне росту прадукцыйнасці працы.

 1. Правілы распрацаваны ў адпаведнасці з заканадаўствам аб працы, на аснове Тыпавых правілаў унутранага працоўнага распарадку ў дачыненні да ўмоў працы дзяржаўнай установы адукацыі “Ананіцкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа” (далей ўстанова адукацыі) і зацверджаны дырэктарам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам вышэйназванай установы адукацыі пасля азнаямлення з імі членаў працоўнага калектыву.
 2. Наймальнікам з’яўляецца кіраўнік (дырэктар) установы адукацыі, якім заканадаўствам прадастаўлена права прымаць самастойныя рашэнні, якія вынікаюць з працоўных i звязаных з iмi адносiн.
 1. Работнікамі з’яўляюцца асобы, якія заключылі працоўны дагавор (кантракт) з наймальнікам.
 2. Зацверджаныя Правілы абавязковыя як для работнікаў, так і для наймальніка.

Наймальнік можа патрабаваць, а работнікі абавязаны выконваць работу, абумоўленую працоўным дагаворам (кантрактам) і падпарадкоўвацца ўнутранаму працоўнаму распарадку.

 1. Пытанні, якія звязаны з ужываннем Правілаў унутранага працоўнага распарадку, вырашаюцца дырэктарам установы адукацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам аб працы i ў межах прадастаўленых яму правоў, па ўзгадненні або з улікам меркавання прафсаюзнага камітэта i працоўнага калектыву ў адпаведнасці з іх паўнамоцтвамі.
 2. Змены і дапаўненні ў Правілы ўносяцца калектывам работнікаў па прадстаўленні дырэктара і прафсаюзнага камітэта ў тым выпадку, калі яны не супярэчаць заканадаўству Рэспублікі Беларусь аб працы.
 3. Правілы ўстановы адукацыі вывешваюцца на бачным месцы.
Парадак прыёму, пераводу і звальнення работнікаў
 1. Прыём на працу, перавод і звальненне з працы ажыццяўляецца наймальнікам.
 2. Для заключэння працоўнага дагавора (кантракта) наймальнік абавязан запатрабаваць, а грамадзянін павінен прад’явіць наймальніку:

11.1.пашпарт ці іншы дакумент, які пацвярджае асобу, дакументы воінскага ўліку (для ваеннаабавязаных i асоб, якія падлягаюць прызыву на вайсковую службу);

11.2.працоўную кніжку за выключэннем работніка ўпершыню, які ўпершыню паступае на працу і сумяшчальнікаў;

11.3.дыплом ці іншы дакумент аб адукацыі і прафесійнай падрыхтоўцы, які пацвярджае наяўнасць права на выкананне дадзенай работы;

11.4.накіраванне на працу ў рахунак броні для асобных катэгорый работнікаў у адпаведнасці з заканадаўствам;

11.5. Медыцынскае заключэнне аб стане здароўя;

11.6. Індывідуальную праграму рэабілітацыі інваліда (для інвалідаў);

11.7. Маладыя спецыялісты, якія скончылі ўстановы прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі прымаюцца на працу выключна пры наяўнасці накіравання на працу або даведкі аб самастойным працаўладкаванні адпаведнай установы адукацыі.

 1. Прыём на працу без вышэйзгаданых дакументаў не дапускаецца.
 2. Забараняецца патрабаваць пры заключэнні працоўнага дагавора (кантракта) дакументы, не прадугледжаныя заканадаўствам.
 3. Работнік мае права даць наймальніку рэкамендацыйны ліст і іншыя дакументы, якія характарызуюць яго працу.
 4. Пры прыёме работніка на працу ці пераводзе яго ў устаноўленым парадку на іншую працу наймальнік абавязаны:

15.1.пазнаёміць работніка з даручанай працай, умовамі і аплатай працы, растлумачыць яго правы і абавязкі згодна службовым інструкцыям пад подпіс;

15.2. Азнаёміць работніка пад подпіс са Статутам, сапраўднымі Правіламі, калектыўным дагаворам, службовай інструкцыяй;

15.3. Правесці ўводны інструктаж па ахове працы з афармленнем у журнале ўстаноўленага ўзору;

15.4. Аформіць заключэнне працоўнага дагавора (кантракта) загадам і аб’явіць яго работніку пад подпіс;

15.5. У адпаведнасці з устаноўленым парадкам завесці (запоўніць) на работніка працоўную кніжку.

 1. Працоўны дагавор (кантракт) заключаецца ў пісьмовай форме, складаецца ў двух экземплярах і падпісваецца бакамі. Адзін  перадаецца работніку, другі захоўваецца ў наймальніка.
 2. Працоўны дагавор (кантракт) па пагадненні бакоў можа быць заключаны з умовай папярэдняга выпрабавання. Тэрмін папярэдняга выпрабавання не павінен перавышаць трох месяцаў, не лічачы перыяду часовай непрацаздольнасці і іншых перыядаў, калі работнік адсутнічаў на працы. Умова папярэдняга выпрабавання павінна быць прадугледжана ў працоўнай дамове.

Папярэдняе выпрабаванне пры заключэнні працоўнага дагавора (кантракта) не ўстанаўліваецца для работнікаў, якія не дасягнулі васямнаццаці гадоў, часовых і сезонных работнікаў, пры перакладзе на працу ў іншую мясцовасць да іншага наймальніка, у іншых выпадках, прадугледжаных заканадаўствам.

 1. Пачаткам дзеяння працоўнага дагавора (кантракта) з’яўляецца дзень працы вызначаны наймальнікам і работнікам, Працоўным кодэксам Рэспублікі Беларусь (далей – Працоўны кодэкс).
 2. Пры пераводзе на іншую працу з работнікам заключаецца працоўны дагавор (кантракт) у адпаведнасці з патрабаваннямі артыкулаў 18 і 19 Працоўнага кодэкса.

Перавод на іншую працу дапускаецца толькі са згоды работніка, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных Працоўным кодэксам.

 1. У выпадку вытворчай неабходнасці наймальнік мае права перавесці работніка на не абумоўленую працоўным дагаворам работу (па іншай прафесіі, спецыяльнасці, пасады), а таксама на працу да іншага наймальніка.

Часовы перавод у сувязі з вытворчай неабходнасцю ажыццяўляецца без згоды работніка на тэрмін да аднаго месяца. Па пагадненні бакоў тэрмін такога пераводу можа быць павялічаны.Часовы перавод у сувязі з вытворчай неабходнасцю ў iншую мясцовасць дапускаецца толькі са згоды работніка.Пры часовым пераводзе з вытворчай неабходнасцю аплата працы ажыццяўляецца на рабоце, але не ніжэй сярэдняга заробку па ранейшай працы (артыкул 33 Працоўнага кодэкса).

 1. Спыненне працоўнага дагавора (кантракта) можа мець месца на падставах, прадугледжаных артыкулам 35 Працоўнага кодэкса.

Падставамі спынення працоўнага дагавора (кантракта) з’яўляюцца:

21.1. Пагадненне бакоў (арт.37 Працоўнага кодэкса);

21.2. Заканчэнне тэрміну працоўнага дагавора (пункты 2 арт.17 Працоўнага кодэкса), акрамя выпадкаў, калі працоўныя адносіны фактычна працягваюцца, і ні адна з бакоў не запатрабавала іх спынення;

21.3. Спыненне працоўнага дагавора па жаданні (арт.40 Працоўнага кодэкса), або па патрабаванні работніка (ст.41 Працоўнага кодэкса), або па ініцыятыве наймальніка (арт.42 Працоўнага кодэкса);

21.4. Перавод работніка, з яго згоды, да іншага наймальніка або пераход на выбарную пасаду;

21.5. Адказ работніка ад пераводу на работу ў іншую мясцовасць; адмова ад працягу працы ў сувязі са зменай істотных умоў працы, а таксама адмова ад працягу працы ў сувязі са зменай уласніка маёмасці і рэарганізацыяй (зліццём, далучэннем, падзелам, пераўтварэннем) арганізацыі;

21.6. Абставінамі, не залежнымі ад волі бакоў (ст.44 Працоўнага кодэкса);

21.7. Скасаванне працоўнай дамовы з папярэднім выпрабаваннем (артыкул 29 Працоўнага кодэкса).

 1. Работнік мае права скасаваць працоўны дагавор, заключаны на нявызначаны тэрмін, папярэдзіўшы аб гэтым кіраўніка за адзін месяц.

Са згоды бакоў і ў выпадках, прадугледжаных у калектыўным дагаворы, працоўны дагавор, можа быць, скасаваны да заканчэння тэрміну папярэджання.

Работнік мае права да заканчэння тэрміну папярэджання пісьмова адклікаць сваю заяву, калі на яго месца не запрошаны іншы работнік, якому ў адпаведнасці з заканадаўствам не можа быць адмоўлена ў заключэнне працоўнага дагавора.

Пры наяўнасці абставін, калі нельга працягваць  працу (стан здароўя, пенсійны ўзрост, радыёактыўнае забруджванне тэрыторыі, іншыя выпадкі), а таксама ў выпадках парушэння наймальнікам заканадаўства аб працы, калектыўнага дагавора (пагаднення), працоўнага дагавора наймальнік абавязаны скасаваць працоўны дагавор у тэрмін , ўказаны ў заяве работніка.

Па заканчэнні тэрміну папярэджання работнік мае права спыніць працу. У апошні дзень працы наймальнік абавязаны выдаць работніку працоўную кніжку і зрабіць яму канчатковы разлік.

 1. Тэрміновы працоўны дагавор падлягае скасаванню датэрмінова па патрабаванні работніка ў выпадку яго хваробы ці інваліднасці, якія перашкаджаюць выкананню работы па працоўным дагаворы, парушэнні наймальнікам заканадаўства аб працы, калектыўнага або працоўнага дагавора і па іншых уважлівых прычынах.
 2. Скасаванне працоўнага дагавора па падставах, названых у пунктах 1, 2, 3 і 6 артыкула 42 Працоўнага кодэкса, дапускаецца, калі немагчыма перавесці работніка, з яго згоды, на іншую працу (у тым ліку з перанавучваннем).

Пры гэтым не дапускаецца звальненне работніка ў перыяд часовай непрацаздоль- насці (акрамя звальнення па пункце 6 артыкула 42 Працоўнага кодэкса) і ў перыяд знаходжання работніка ў адпачынку, за выключэннем выпадкаў ліквідацыі арганізацыі.

Пры скасаванні працоўнага дагавора (кантракта) у адпаведнасці з пунктам 1 артыкула 42 Працоўнага кодэкса наймальнік абавязаны не менш чым за два месяцы да звальнення, калі больш працяглыя тэрміны не прадугледжаны калектыўным дагаворам (пагадненнем), пісьмова папярэдзіць работніка.

Паведаміць дзяржаўную службу занятасці аб маючым адбыцца вызваленні работніка з указаннем яго прафесіі, спецыяльнасці, кваліфікацыі і памеру аплаты працы.

 1. Скасаванне працоўнага дагавора (акрамя пункта 7 артыкула 42 Працоўнага кодэкса і пунктаў 2 i 3 артыкула 47 Працоўнага кодэкса) ажыццяўляецца пасля паведамлення прафсаюзнага камітэта не пазней, чым за два тыдні, калі іншае не прадугледжана калектыўным дагаворам (пагадненнем).
 2. З некаторымі катэгорыямі работнікаў пры пэўных умовах Працоўны дагавор можа быць спынены па дадатковых падставах:

26.1.аднаразавага грубага парушэння працоўных абавязкаў кіраўніком арганізацыі (адасобленага падраздзялення) і яго намеснікамі;

26.2. Непасрэдна абслугоўваюць матэрыяльныя каштоўнасці і якія здзейснілі дзеянні, якія з’яўляюцца падставай для страты даверу да іх з боку наймальніка (пункт 2 артыкула 47 Працоўнага кодэкса);

26.3. Работнікамі, якія выконваюць выхаваўчыя функцыі,здзейснілі амаральны ўчынак, несумяшчальны з працягам дадзенай працы (пункт 3 артыкула 47 Працоўнага кодэкса);

26.4. У выпадку накiравання работніка па пастанове суда ў лячэбна-працоўны прафілакторый (пункт 4 артыкула 47 Працоўнага кодэкса);

26.5. З работнікамі, якія дапусцілі парушэнні вытворча-тэхналагічнай, выканаль- ніцкай або працоўнай дысцыпліны, што пацягнула прычыненне установе адукацыі шкоды ў памеры, якi перавышае тры налічаныя сярэднемесячныя заработныя платы работнiкаў (падпункт 3.5 пункта 3 Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №5 ад 2014/12/15 года «Аб узмацненні патрабаванняў да кіруючым кадрах і работнікам арганізацый »(далей Дэкрэт №5)).

 1. Працоўны дагавор (кантракт) з папярэднім выпрабаваннем мае права скасаваць наймальнік і працаўнік:

27.1. Да заканчэння тэрміну папярэдняга выпрабавання, папярэдзіўшы пра гэта іншы бок пісьмова за тры дні;

27.2. У дзень заканчэння тэрміну папярэдняга выпрабавання. Калі да заканчэння тэрміну папярэдняга выпрабавання працоўны дагавор (кантракт) з работнікам не скасаваны, то работнік лічыцца вытрымаўшым выпрабаванне і скасаванне з ім працоўнага дагавора (кантракта) дапускаецца толькі на агульных падставах.

 1. У адпаведнасці з Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 лiпеня 1999г. № 29 «Аб дадатковых мерах па ўдасканаленні працоўных адносінаў, умацаванні працоўнай і выканальніцкай дысцыпліны”, пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 25 верасня 1999 г. № 1476 “Аб зацвярджэнні палажэння аб парадку і ўмовах заключэння кантрактаў наймальнікаў з работнікамі” і іншымі актамі заканадаўства пры прыёме работніка на працу, а таксама з работнікам, працоўны дагавор з якім быў заключаны на нявызначаны тэрмін, можа быць заключаны кантракт.
 2. Работнік, з якім заключаны працоўны дагавор на нявызначаны тэрмін, павінен быць пісьмова папярэджаны наймальнікам аб заключэнні з ім кантракта ў сувязі са зменай істотных умоў працы.

Тэрмін, на працягу якога павінен быць папярэджаны работнік:

 • максімальны – не пазней чым за адзін месяц да заключэння кантракта (п.3 арт.32 Працоўнага кодэкса);
 • мінімальны – не пазней сямi каляндарных дзён (падпункт 3.2 п.3 Дэкрэта №5).

Пры гэтым змяненне істотных умоў працы – заключэнне кантракта ажыццяўляецца ў сувязі з абгрунтаванымі вытворчымі, арганізацыйнымі і эканамічнымі прычынамі. Прычына пераводу на кантракт абгрунтоўваецца персанальна для кожнага работніка і ўказваецца ў пісьмовым паведамленні. Адначасова з паведамленнем наймальнік павінен уручыць работніку запоўнены праект кантракта, каб азнаёміць яго з умовамі працы і аплаты для прыняцця рашэння.

Работнік мае права ўносіць прапановы аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у праект кантракта.

 1. Мінімальны тэрмін дзеяння кантракта 1 (адзін) год, максімальны – 5 (пяць) гадоў.
 2. Кантракты заключаюцца (падаўжаюцца, заключаюцца новыя) з удзелам прадстаўніка прафсаюзнага камітэта.
 3. У адпаведнасці з падпунктам 2.5 пункта 2 вышэйназванага Дэкрэта ў кантракт павінны быць уключаны дадатковыя меры матэрыяльнага стымулявання працы, у тым ліку:

32.1. Прадастаўленне дадатковага заахвочвальнага водпуску з захаваннем заработ- най платы – пяць каляндарных дзён;

32.2. Павышэнне тарыфнай стаўкі да 50 працэнтаў.

 1. У выпадку адмовы работніка падпісаць кантракт, ён звальняецца па пункце 5 артыкула 35 Працоўнага Кодэкса – адмова ад працягу працы ў сувязі са зменай істотных умоў працы з выплатай выхадной дапамогі ў памеры не менш двухтыднёвага сярэдняга заробку.

Пры адсутнасці доказаў, якія пацвярджаюць наяўнасць абгрунтаваных вытворчых, арганізацыйных або эканамічных прычын для заключэння кантракта звальненне ра- ботніка па пункце 5 артыкула 35 Працоўнага кодэкса з’яўляецца незаконным (пункт 20 пастановы пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь 29.03.2001 № 2).

 1. На ўсіх работнікаў, якія прапрацавалі больш за 5 дзён, вядуцца працоўныя кніжкі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам, калі праца ў дзяржаўнай установе адукацыі “Ананіцкі навучальна –педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа” з’яўляецца для работнікаў асноўнай.
 2. Запаўненне працоўнай кніжкі асобе, якая ўпершыню прыступіла на працу, ажыццяўляецца наймальнікам (ўпаўнаважанай службовай асобай) у прысутнасці работніка не пазней тыднёвага тэрміну з дня прыёму на працу.
 3. Запіс у працоўную кніжку звестак аб працы па сумяшчальніцтве ажыццяўляецца наймальнікам па жаданні работніка па месцы яго асноўнай працы на падставе даведкі, выдадзенай работніку па месцы працы па сумяшчальніцтву.
 4. У працоўную кніжку ўносяцца звесткі аб працаўніку, выкананай ім працы, аб прысваенні кваліфікацыйнай катэгорыі, падрыхтоўцы, павышэнні кваліфікацыі і перападрыхтоўцы, пра ўзнагароды і заахвочваннях за поспехі ў працы, аб прызначэнні пенсіі.
 5. Спагнанні (за выключэннем звальнення работніка ў якасці меры дысцыплінар- нага спагнання) у працоўную кніжку не ўносяцца.
 6. Падставай для ўнясення ў працоўную кніжку запісаў аб прыёме на працу, пераводзе на іншую пастаянную працу, звальненні, а таксама ўзнагароджанні і заахвочваннях з’яўляецца загад (распараджэнне) наймальніка.

Запіс, дакладна адпаведная фармулёўцы загада (распараджэння) уносіцца ў працоўную кніжку пасля яго выдання, але не пазней тыднёвага тэрміну, а пры звальненні – у дзень звальнення.

 1. З кожнай запісам, што ўносiцца ў працоўную кніжку (укладыш да яе), на пад- ставе загада (распараджэння) аб прыёме на працу, пераводах на іншую пастаянную працу, звальненні наймальнік абавязаны азнаёміць яе ўладальніка пад распіску ў асабістай картцы формы Т-2, у якой таксама робіцца запіс, якая адпавядае запісу ў працоўнай кніжцы (укладышы да яе).
 2. Звесткі аб працы на ўмовах няпоўнага працоўнага часу ўносяцца ў працоўную кніжку ў адпаведнасці з агульнымі патрабаваннямі, але без указання дадзенай ўмовы.
 3. У працоўную кніжку работніка запісы аб прычынах звальнення павінны рабіцца ў дакладнай адпаведнасці з фармулёўкамі Працоўнага кодэкса або спецыяльнага заканадаўчага акту.
 4. Пры спыненні працоўнага дагавора па прычынах, з якімі заканадаўства звязвае прадастаўленне пэўных ільгот і пераваг, запіс аб звальненні ўносіцца ў працоўную кніжку з указаннем гэтых прычын.
 5. У дзень звальнення наймальнік абавязаны выдаць работніку працоўную кніжку і зрабіць яму канчатковы разлік.

Днём звальнення лічыцца апошні дзень працы. За затрымку выдачы працоўнай кніжкі па віне наймальніка работніку выплачваецца сярэдні заробак за ўвесь час вымушанага прагулу, і дата звальнення пры гэтым змяняецца на дзень выдачы працоўнай кніжкі.

 1. Калі работнік адсутнічаў на працы ў дзень звальнення, то наймальнік у гэты ж дзень накіроўвае яму заказны ліст з паведамленнем аб неабходнасці атрымання працоўнай кніжкі. Перасылка працоўнай кніжкі поштай з дастаўкай па ўказаным адрасе дапускаецца толькі з пісьмовай згоды работніка.

У выпадку, калі работнік быў на працы, але адмовіўся атрымаць працоўную кніжку, наймальнік складае акт.

 1. ​​На кожнага работніка ўстановы адукацыі вядзецца асабістая справа, якая змяшчае: ўнутраную вопіс дакументаў асабістай справы; дадатак да асабістага лістка па ўліку кадраў; асабісты лісток па ўліку кадраў; аўтабіяграфію; копіі дакументаў аб адукацыі, павышэнні кваліфікацыі, перападрыхтоўцы; копію (выпіска) загада (распараджэння) аб прыёме на працу і іншыя ў адпаведнасці Інструкцыі аб парадку фарміравання, вядзення і захоўвання асабістых спраў, зацверджанай пастановай Камітэта па архівах і справаводстве пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь 26.03.2004 № 2.
 2. Пасля звальнення работніка яго асабовая справа ва ўстаноўленым парадку перадаецца ў архіў.
Асноўныя абавязкі работнікаў
 1. Работнікі ўстановы адукацыі абавязаны:

48.1. Выконваць працоўную дысцыпліну, працаваць сумленна, добрасумленна выконваць абавязкі, ускладзеныя на іх Статутам ўстановы адукацыі, сапраўднымі Правіламі, калектыўным дагаворам, службовымі інструкцыямі, выконваць пісьмовыя і вусныя загады (распараджэнні) наймальніка, якія не супярэчаць заканадаўству і лакальным нарматыўным прававым актам;

48.2. Строга выконваць працягласць працоўнага часу, усяляк імкнуцца да павышэння якасці і выніковасці выконваемай працы, праяўляць творчую ініцыятыву;

48.3. Выконваць устаноўленыя адпаведнымі нарматыўнымі прававымі актамі (дакументамі) патрабаванні па ахове працы, карыстацца сродкамі індывідуальнай абароны;

48.4. Быць уважлівымі і паважлівымі да дзяцей, іх законных прадстаўнікоў і членам калектыву;

48.5. Не дапускаць дзеянняў, якія мяшаюць іншым работнікам выконваць іх працоўныя абавязкі;

48.6. Беражліва адносіцца да маёмасці наймальніка, рацыянальна яго выкарыстоўваць, прымаць меры да прадухілення шкоды;

48.7. Захоўваць устаноўлены парадак захоўвання матэрыяльных каштоўнасцяў і дакументаў;

48.8. Захоўваць дзяржаўную і службовую тайну, не выдаваць камерцыйную тайну наймальніка

48.9. Прымаць меры да неадкладнага ліквідацыі прычын і ўмоў, якія перашкаджаюць нармальнаму выкананню работ (аварыя і інш.), і неадкладна паведамляць пра гэта наймальнiка;

48.10. Утрымліваць абсталяванне і прыстасаванні ў спраўным стане, падтрымліваць парадак і чысціню на сваім працоўным месцы і на тэрыторыі ўстановы адукацыі;

48.11. Сістэматычна павышаць кваліфікацыю і прадукцыйнасць працы;

48.12. Быць уважлівым  да навучэнцаў (выхаванцам), законных прадстаўнікоў дзяцей і членам калектыву;

48.13. Выконваць iншыя абавязкi, якiя вынiкаюць з заканадаўства, лакальных нарматыўных прававых актаў і працоўных дагавораў (кантрактаў).

Педагагічныя работнікі абавязаны:

48.14. Ажыццяўляць сваю дзейнасць на высокім прафесійным узроўні, які забяспеч- вае атрыманне навучэнцамі адукацыі ў адпаведнасці з адукацыйнымі стандартамі і патрабаваннямі праграм па вучэбных прадметах;

48.15. Знаёміцца ​​з тыднёвым планам работы ўстановы, бягучымі аб’явамі, якія размешчаны на дошцы аб’яў і інфармацыйных стэндах, з раскладам вучэбных заняткаў, магчымымі заменамі заняткаў, загадамі, распараджэннямі дырэктара або яго намеснiка;

48.16. Мець рабочы план на кожны занятак ці мерапрыемства;

48.17. Пасля правядзення апошняга занятку суправаджаць навучэнцаў у гардэроб, кантраляваць іх паводзіны ў гардэробе, адправіць дадому або пракантраляваць пасадку ў школьны аўтобус;

48.18. Праводзіць тлумачальную працу з навучэнцамі па выкананні загада Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 19 жніўня 2005 года № 481 «Аб неадкладных мерах па недапушчэнні курэння ва ўстановах адукацыі”;

48.19. Классныя кіраўнікі патрабуюць ад усіх навучэнцаў установы абавязковага нашэння ўстаноўленай Статутам школы формы адзення і прычоскі;

48.20. Настаўнікі абавязаны прытрымлівацца дзелавога стылю вопраткі, які не павінен перашкаджаць у працы і адцягваць увагу навучэнцаў;

48.21. Своечасова інфармаваць законных прадстаўнікоў навучэнца аб парушэнні імі Правілаў унутранага распарадку для навучэнцаў;

48.22. Настаўнікі ў канцы года рыхтуюць творчыя справаздачы па выніках працы за навучальны год па сваім прадмеце і замацаваным класе;

48.23. Педагагічныя работнікі нясуць адказнасць за прымяненне анціпедагагічных мер уздзеяння на дзяцей у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Тэхнічныя работнікі абавязаны:

48.24. Своечасова, згодна з зацверджаным графікам, прыбываць на сваё працоўнае месца і прымаць ключы, ажыццяўляць абыход і агляд не радзей чым праз гадзіну даручанага аб’екта і ў журнале перадачы дзяжурстваў рабіць адзнаку пра стан будынка, памяшканняў і дваровай тэрыторыі прыманага аб’екта;

48.25. весці рэгістрацыю наведвальнікаў у часопісе па ўстаноўленай форме;

48.26. На працягу працоўнай змены сачыць за санітарным станам замацаванага ўчастка, захаванасцю мэблі, раслін, штор, стэндаў і да т.п.

 1. За невыкананне або неналежнае выкананне сваіх абавязкаў работнікі нясуць адказнасць, прадугледжаную Працоўным кодэксам, іншымі заканадаўчымі актамі, калектыўным дагаворам (пагадненнем).
 2. Круг канкрэтных відаў абавязкаў (работ), якія павінны выконваць работнікі, вызначаецца кваліфікацыйнымі характарыстыкамі, зацверджанымі ва ўстаноўленым парадку, і распрацаванымі на іх аснове непасрэдна ва ўстанове адукацыі службовымі інструкцыямі, зацверджанымі наймальнікам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам.

Абавязкі наймальніка пры арганізацыі працы работнікаў:

 1. Наймальнік ўстановы адукацыі абавязаны:

51.1. Забяспечыць работніка працай у адпаведнасці з калектыўным і працоўным дагаворамі (кантрактам);

51.2. Рацыянальна выкарыстоўваць працу работнікаў; забяспечваць працоўную і вытворчую дысцыпліну; весці ўлік фактычна адпрацаванага работнікам часу;

51.3. Выдаваць заработную плату ў тэрміны і памерах, устаноўленых заканадаўствам, калектыўным дагаворам (пагадненнем) і працоўным дагаворам (кантрактам), але не радзей 2-х раз у месяц – 15 і 25 чысла;

51.4. Забяспечваць здаровыя і бяспечныя ўмовы працы на кожным працоўным месцы, выконваць устаноўленыя нарматыўнымі прававымі актамі (дакументамі) патрабаванні па ахове працы і прадстаўляць гарантыі і кампенсацыі за работу са шкоднымі ўмовамі працы;

51.5. Прымаць неабходныя меры па прафілактыцы вытворчага траўматызму, прафесійных і іншых захворванняў работнікаў, пастаянна кантраляваць веданне і выкананне работнікамі патрабаванняў інструкцый па тэхніцы бяспекі, вытворчай санітарыі і пажарнай бяспекі; своечасова і правільна праводзіць расследаванне і ўлік няшчасных выпадкаў на вытворчасці;

51.6. У выпадках, прадугледжаных заканадаўствам і лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі, своечасова прадастаўляць гарантыі і кампенсацыі ў сувязі са шкоднымі ўмовамі працы (скарочаны працоўны дзень, дадатковыя адпачынкі і іншае); выконваць нормы па ахове працы жанчын, моладзі, інвалідаў;

51.7. Забяспечваць работнікаў у адпаведнасці з усталяванымі нормамі спецыяльнай вопраткай, абуткам і іншымі сродкамі індывідуальнай абароны, арганізоўваць належнае захаванне і догляд за гэтымі сродкамі;

51.8. Забяспечваць выкананне заканадаўства аб працы, умоў, устаноўленых калектыўным дагаворам (пагадненнем), іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі, працоўным дагаворам (кантрактам);

51.9. Забяспечваць павышэнне кваліфікацыі ці перападрыхтоўку работнікаў у парадку і на ўмовах, якiя вызначаюцца Урадам Рэспублiкi Беларусь або ўпаўнаважаным iм органам;

51.10. Ствараць неабходныя ўмовы для сумяшчэння працы з навучаннем у адпаведнасці з Працоўным кодэксам, працоўным (кантрактам) і калектыўнай дамовай;

51.11. Ствараць неабходныя ўмовы для атэстацыі педагагічных і іншых работнікаў;

51.12. Забяспечваць удзел працаўнікоў у кіраванні ўстановай адукацыі, своечасова разглядаць крытычныя заўвагі працаўнікоў і паведамляць ім пра прынятыя меры;

51.13. Ажыццяўляць кантроль за выкананнем работнікамі ўскладзеных на іх службовых абавязкаў, патрабаванняў Статута ўстановы адукацыі, калектыўнага дагавора, сапраўдных Правілаў;

51.14. Прымаць дысцыплінарныя спагнанні да парушальнікаў працоўнай дысцыпліны ў адпаведнасці з заканадаўствам і сапраўднымі Правіламі;

51.15. Уважліва ставіцца да патрэб і запытам работнікаў;

51.16. Прадстаўляць статыстычныя дадзеныя аб працы ў аб’ёме і парадку, вызначаным заканадаўствам;

51.17. Своечасова афармляць змены ў працоўных абавязках работніка і знаёміць яго з імі;

51.18. Афармляць змены ўмоў і спыненне працоўнага дагавора (кантракта) з работнікам загадам;

51.19. Неадкладна адхіляць работнікаў ад працы пры выяўленні дапушчаных ім парушэнняў, вытворча-тэхналагічнай,  працоўнай дысцыпліны, у адпаведнасці з нормамі дзеючага заканадаўства;

51.20. Зацвярджаць штатны расклад установы адукацыі;

51.21. Устанаўліваць работнікам установы адукацыі па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам памеры надбавак, даплат, прэмій іншых выплат стымулюючага характару за кошт і ў межах сродкаў, накіраваных на аплату працы;

51.22. Ствараць умовы для дзейнасці галіновага прафсаюза, грамадскіх арганізацый, якія дзейнічаюць у інтарэсах калектыву работнікаў;

51.23. Несці адказнасць за жыццё i здароўе дзяцей у час іх знаходжання і арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстанове адукацыі;

51.24. Выконваць іншыя абавязкі, якія вынікаюць з заканадаўства, лакальных нарматыўных прававых актаў, калектыўных і працоўных дагавораў (кантрактаў).

 1. Пра ўсе сур’ёзныя выпадкі траўматызму і надзвычайных здарэннях наймальнік паведамляе ў аддзел адукацыі, спорту і турызму Пухавіцкага райвыканкама.
 2. У выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі аб працы, калектыўным дагаворам (пагадненнем), наймальнік выконвае свае абавязкі па ўзгадненні ці з удзелам прафсаюзнага камітэта, у тым ліку пры прыняцці лакальных нарматыўных прававых актаў, якія закранаюць працоўныя і сацыяльна-эканамічныя правы работнікаў.
 3. За невыкананне або неналежнае выкананне сваіх абавязкаў наймальнік установы адукацыі нясе адказнасць, прадугледжаную Працоўным кодэксам, Дэкрэтам № 5 ад 2014/12/15 г., працоўным кантрактам, іншымі заканадаўчымі актамі, калектыўным дагаворам.

Працоўны час і яго выкарыстанне

 1. Рабочым лічыцца час, на працягу якога работнік у адпаведнасці з працоўным (кантрактам) і калектыўнай дамовай, сапраўднымі Правіламі абавязаны знаходзіцца на працоўным месцы і выконваць свае працоўныя абавязкі пад кіраўніцтвам і кантролем наймальніка.
 2. Рэжым працоўнага часу гэта парадак размеркавання наймальнікам усталяванай Працоўным кодэксам для работнікаў установы адукацыі нормаў штодзённай і штотыднёвай працягласці рабочага часу і часу адпачынку на працягу сутак, тыдня, месяца і іншых каляндарных перыядаў.

Рэжым працоўнага часу вызначаецца сапраўднымі Правіламі, графікам работ (зменнасці).

 1. Поўная працягласць працоўнага часу работнікаў не можа перавышаць 40 гадзін у тыдзень.

Скарочаная працягласць працоўнага часу педагагічных работнікаў (настаўнікі, настаўнікі-дэфектолагі, педагогі дадатковай адукацыі), якім устаноўлены нормы гадзін педагагічнай нагрузкі за стаўку, не павінна перавышаць 36 гадзін у тыдзень.

Працягласць працоўнага часу педагагічных работнікаў пры выкананні службовых інструкцый, складаецца з нармаванай і ненармаванай частак працоўнага часу.

 1. нарміруемай часткай працоўнага часу педагагічных работнікаў з’яўляецца ўстаноўлены ім аб’ём педагагічнай нагрузкі, выкананне якой рэгулюецца, а таксама гадзін арганізацыйна-выхаваўчай работы і дадатковага кантролю вучэбнай дзейнасцю навучэнцаў (выхаванцаў).

Фактычнае выкананне гадзін арганізацыйна-выхаваўчай работы і дадатковага кантролю вучэбнай дзейнасці навучэнцаў адлюстроўваецца настаўнікам у журнале аналагічна запісах аб праведзеных занятках.

 1. Ненарміруемая частка працы, якая патрабуе выдаткаў працоўнага часу, якая не мае дакладных межаў, выконваецца педагагічнымі работнікамі ў адпаведнасці з іх службовымі абавязкамі.
 2. Расклад вучэбных заняткаў, складзены з улікам педагагічнай мэтазгоднасці, выканання санітарна-гігіенічных нормаў, максімальнай эканоміі часу педагагічных работнікаў, асаблівасцей работы ўстановы адукацыі, зацвярджаецца дырэктарам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам.

Педагагічным работнікам (настаўнікам, педагогам дадатковай адукацыі), якія маюць нагрузку не больш за паўтары стаўкі, прадугледжваецца адзін дзень у тыдзень для метадычнай работы і павышэнні кваліфікацыі. Парадак прадастаўлення і выкарыстання метадычнага дня ўстанаўліваецца дырэктарам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам.

 1. Для работнікаў, у якіх устаноўленая працоўным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь норма працоўнага дня або працоўнага тыдня не можа быць рэалізавана (адпаведна кожны дзень ці тыдзень), на падставе калектыўнага дагавора або на падставе загада наймальніка, можа прымяняцца падсумаваны ўлiк працоўнага часу. Пры гэтым агульная працягласць працоўнага часу за ўліковы перыяд (месяц, квартал, паўгоддзе, год) павінна быць роўная норме гадзін за гэты перыяд, разлічаны ў адпаведнасці з артыкуламі 112-117 Працоўнага кодэкса.

Падсумаваны ўлiк рабочага часу ўводзіцца наймальнікам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам.

Уліковых перыядам пры падсумаваным улiку працоўнага часу прызнаецца перыяд, у межах якога павінна быць захавана ў сярэднiм устаноўленая для дадзенай катэгорыі работнікаў працягласць працоўнага дня і працоўнага тыдня. Уліковы перыяд можа вызначацца каляндарнымі ці іншымі перыядамі.

 1. Прыцягваць работнікаў установы адукацыі да працы ў выходныя і святочныя дні (акрамя выключных выпадкаў, прадугледжаных заканадаўствам і калектыўнай дамовай) можна толькі са згоды работніка і на падставе загада наймальніка, у якім робіцца спасылка на згоду работніка або паказваецца падстава прыцягнення да працы, прадугледжаная заканадаўствам альбо калектыўнай дамовай.
 2. За працу ў выходныя, і святочныя дні кожная гадзіна работы аплачваецца не ніжэй чым у падвойным памеры.
 3. Забараняецца прыцягваць да звышурочных работ, працы ў дзяржаўныя святы і святочныя дні, у выхадныя дні і накіраванне ў службовую камандзіроўку цяжарных жанчын і жанчын, якія маюць дзяцей ва ўзросце да трох гадоў.

Забараняецца прыцягненне да працы ў начны час цяжарных жанчын.Жанчыны, якія маюць дзяцей ва ўзросце да трох гадоў, могуць прыцягвацца да працы ў начны час толькі з іх пісьмовай згоды.

 1. Жанчыны, якія маюць дзяцей ва ўзросце ад трох да чатырнаццаці гадоў (дзяцей-інвалідаў да васямнаццаці гадоў), могуць прыцягвацца да начных, звышурочных работ, работ у дзяржаўныя святы і святочныя дні, работ у выхадныя дні, дзяжурстваў і накіроўвацца ў службовую камандзіроўку толькі з іх пісьмовай згоды.
 2. Кожная гадзіна працы ў звышвызначаны час аплачваецца работнікам, якія атрымліваюць службовыя аклады – не ніжэй падвойных гадзінных ставак (акладаў). Па дамоўленасці з наймальнікам работніку за працу ў звышвызначаны час можа давацца адгул.
 3. З прычыны вытворчых ці іншых умоў, на падставе Калектыўнага дагавора або на падставе загада наймальніка па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам працоўны дзень асобным катэгорыям работнікаў можа быць падзелены на часткі. Пры гэтым агульная працягласць працоўнага часу не павінна перавышаць усталяванай працягласці штодзённай працы.
 4. Наймальнік прыцягвае педагагічных работнікаў да дзяжурства па ўстанове адукацыі.

Дзяжурства павінна пачынацца не пазней, чым за 20 хвілін да пачатку вучэбных заняткаў і заканчваюцца за 20 хвілін пасля  заканчэння апошняга вучэбнага занятку.

 1. Час восеньскіх, зімовых, вясновых і летніх канікул, якія не супадаюць са штогадовым водпускам работнікаў, з’яўляецца рабочым часам. У гэтыя перыяды яны прыцягваюцца да работы ў межах часу, які не перавышае аб’ёму педагагічнай нагрузкі.

Рэжым працы калектыву работнікаў у канікулярны час вызначаецца загадам наймальніка, які ўзгадняецца з прафсаюзным камітэтам і даводзіцца ў пісьмовым выглядзе да ведама педагагічных работнікаў пад подпіс за 2-3 дня. У выпадку адсутнасці дадзенага загада педагагічныя работнікі працуюць у рэжыме раскладу вучэбных заняткаў, графіка работ гадзін арганізацыйна-выхаваўчай работы, дадатковага кантролю вучэбнай дзейнасці навучэнцаў (выхаванцаў).

 1. У канікулярны час педагагічны і тэхнічны персанал установы адукацыі можа прыцягвацца да выканання гаспадарчых работ, якія не патрабуюць адмысловых ведаў і ўменняў (дробны рамонт, работа на тэрыторыі ўстановы адукацыі і іншыя), у межах устаноўленага ім рабочага часу.
 2. Усталяваны аб’ём педагагічнай нагрузкі педагагічным работнікам на новы навучальны год устанаўліваецца наймальнікам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам. Гэтая праца павінна быць завершана да заканчэння навучальнага года.
 3. Пры ўсталяванні аб’ёму педагагічнай нагрузкі ў педагагічных работнікаў, як правіла, павінна захоўвацца пераемнасць класаў.
 4. Маладыя спецыялісты забяспечваюцца аб’ёмам педагагічнай нагрузкі не менш чым на поўную стаўку.
 5. Няпоўны аб’ём педагагічнай нагрузкі педагагічным работнікам можа ўсталёўвацца толькі з іх пісьмовай згоды, акрамя выпадкаў, калі работнік па працоўным дагаворы (кантракце) прыняты менш чым на стаўку.
 6. Аб’ём педагагічнай нагрузкі, як правіла, павінен быць стабільным на працягу ўсяго навучальнага года. Памяншэнне аб’ёму педагагічнай нагрузкі магчыма пры памяншэнні агульнай колькасці гадзін у вучэбных планах ўстановы адукацыі, скарачэння кантынгенту навучэнцаў (выхаванцаў), класаў на працягу навучальнага года.
 7. Рознагалоссі педагагічных работнікаў з наймальнікам па пытаннях ўстанаўлення аб’ёму педагагічнай нагрузкі разглядаюцца ў камісіі па працоўных спрэчках, прафсаюзным камітэце, судзе.
 8. Наймальніку ўстановы адукацыі забараняецца:

77.1. адрываць работнікаў у працоўны час ад іх непасрэднай работы для выканання грамадскіх абавязкаў, правядзення мерапрыемстваў, не звязаных з вучэбнай і выхаваўчай работай (спартыўныя спаборніцтвы, заняткі мастацкай самадзейнасцю, турыстычныя паездкі і інш.)

77.2. праводзіць у працоўны час сходы, пасяджэнні, нарады.

 1. Прысутнасць у групе падчас заняткаў або на вучэбным занятку работнікаў установы адукацыі або іншых асоб дапускаецца толькі з дазволу наймальніка і папярэдняга паведамлення педагагічнага работніка.
 2. Педагагічныя работнікі прыходзяць на работу не пазней, чым за 15 хвілін да пачатку сваіх вучэбных заняткаў, і лічацца свабоднымі пасля заканчэння іх і пазакласных мерапрыемстваў.
 3. Педагагічныя работнікі, якія па тых ці іншых уважлівых прычынах не могуць праводзіць вучэбныя заняткі, абавязаны папярэдзіць аб гэтым наймальніка, адпаведнага намесніка. Сваю адсутнасць яны павінны пацвердзіць апраўдальным дакументам пры выхадзе на працу.

Іншыя работнікі ўстановы адукацыі, якія па тых ці іншых уважлівых прычынах не могуць выйсці на працу, абавязаны загадзя папярэдзіць аб гэтым наймальніка. Сваю адсутнасць яны павінны пацвердзіць апраўдальным дакументам пры выхадзе на працу.

 1. Педагагічным і іншым работнікам установы адукацыі забараняецца змяняць па сваім меркаванні расклад вучэбных заняткаў, працягласць вучэбных заняткаў, перапынкаў паміж імі, графікі работ, ажыццяўляць замену.
 2. Работнікі ўстановы адукацыi абавязаны знаёміцца ​​з усімі аб’явамі, якія размешчаны на Дошцы аб’яў, раскладам вучэбных заняткаў, магчымымі іх заменамі і інш.
 3. Наймальнік ўстановы адукацыі абавязаны арганізаваць улік яўкі на працу і ўходу з працы кожнага работніка.
 4. Работнікі ўстановы адукацыi абавязаны ў парадку, устаноўленым наймальнікам, адзначыць у журнале: прыход на працу, уход з працы, адыход з працы на працягу працоўнага дня.

Працоўныя і сацыяльныя водпускі

 1. Работнікі ўстановы адукацыі маюць права на працоўныя і сацыяльныя водпускі пры наяўнасці падстаў, прадугледжаных Працоўным кодэксам.

Работнікам прадастаўляюцца наступныя віды адпачынкаў:

85.1. Працоўныя водпускі: асноўны адпачынак, дадатковыя адпачынкі (за работу са шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы i за асобы характар ​​работы, за ненармаваны працоўны дзень, за працяглы стаж работы).

85.2. Сацыяльныя водпускі: па цяжарнасці і родах, па доглядзе за дзецьмі, у сувязі з навучаннем, у сувязі з катастрофай на Чарнобыльскай АЭС, па ўважлівых прычынах асабістага і сямейнага характару.

 1. Чарговасць прадастаўлення працоўных адпачынкаў устанаўліваецца для калектыву работнікаў графікам працоўных адпачынкаў, які зацвярджаецца наймальнікам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам.

Графік адпачынкаў складаецца на кожны каляндарны год не пазней за 5 студзеня устаноўленага калектыўнай дамовай, і даводзіцца да ведама ўсіх работнікаў установы адукацыі.

 1. Прадастаўленне водпуску дырэктару афармляецца загадам па аддзеле адукацыі, спорту і турызму Пухавіцкага райвыканкама.
 2. Па дамове паміж работнікам і наймальнікам частка працоўнага водпуску (асноўнага i дадатковага), якая перавышае 21 каляндарны дзень, можа быць заменена грашовай кампенсацыяй.

Замена адпачынкаў, якія прадстаўляюцца авансам, цяжарным жанчынам, работнiкам, якiя прызнаны інвалідамі, работнікам маладзей васямнаццацi гадоў i работнiкам за працу ў зонах радыеактыўнага забруджвання ў выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, а таксама дадатковых водпускаў за работу са шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы і за асаблівы характар ​​працы грашовай кампенсацыяй не дапускаецца. Замена часткі водпуску грашовай кампенсацыяй ажыццяўляецца па пісьмовай заяве працаўніка.

 1. Працоўныя адпачынкі (асноўны і дадатковы) за першы працоўны год прадастаўляюцца не раней чым праз шэсць месяцаў працы ў наймальніка.

Да заканчэння шасцi месяцаў працы наймальнік абавязаны прадаставіць працоўныя водпускі па жаданні работніка

89.1. Жанчынам перад водпускам па цяжарнасцi i родах або пасля яго;

89.2. Асобам да васямнаццацi гадоў;

89.3. Работнікам, прынятым на працу ў парадку пераводу;

89.4. Сумяшчальнікам, калі працоўны водпуск па асноўным месцы працы прыходзіцца на перыяд да шасці месяцаў работы па сумяшчальніцтве;

89.5. Удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны;

89.6. Жанчынам, якiя маюць двух i больш дзяцей ва ўзросце да чатырнаццаці гадоў або дзіця-інваліда ва ўзросце да васямнаццацi гадоў;

89.7. Работнiкам, якiя навучаюцца без адрыву ад вытворчасці ва ўстановах прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай і паслявузаўскай адукацыi, у вячэрняй або завочнай форме атрымання адукацыі;

89.8. У іншых выпадках, прадугледжаных калектыўным дагаворам або працоўным дагаворам (кантрактам);

Працуючым жонкам (муж) ваеннаслужачых, па іх жаданні, працоўны водпуск прадастаўляецца адначасова з водпускам iх мужоў (жонак);

 1. У адпаведнасці з графікамі водпускаў працоўныя водпускі за другі і наступныя рабочыя гады даюцца ў любы час года, калі іншае не прадугледжана Працоўным кодэксам.
 2. Дата пачатку працоўнага водпуску вызначаецца па дамоўленасці паміж работнікам і наймальнікам.

Наймальнік абавязаны паведаміць работніка аб часе пачатку працоўнага водпуску не пазней, чым за 15 каляндарных дзён.

Работнік, якому працоўны водпуск прадастаўляецца індывідуальна (па-за графікам), паведамляецца ў той жа тэрмін пісьмова.

 1. Работнікам ўстановы адукацыі ў мэтах стварэння спрыяльных умоў для працы над дысертацыяй, напісаннем падручнікаў, мацярынства, уходам за дзецьмі, адукацыі без адрыву ад вытворчасці, задавальнення сямейна-бытавых патрэб і для іншых сацыяльных мэт даюцца сацыяльныя водпускі.
 2. На час сацыяльных водпускаў захоўваецца ранейшая работа і ў выпадках, прадугледжаных Працоўным кодэксам ці калектыўным дагаворам, заработная плата. Сацыяльныя адпачынкі даюцца звыш працоўнага водпуску, за той каляндарны год, у якім работнік мае на іх права.

Сацыяльны водпуск, калі ён не быў выкарыстаны ў бягучым каляндарным годзе, на наступны працоўны год не пераносіцца і грашовай кампенсацыяй не замяняецца, у тым ліку і пры звальненні.

 1. У выпадках, прадугледжаных калектыўнай дамовай, наймальнік ўстановы адукацыі абавязаны прадастаўляць работніку па яго просьбе водпуск без захавання заработнай платы.

Па пагадненні бакоў работніку можа быць прадастаўлены водпуск без захавання заработнай платы па сямейных абставінах і іншых прычынах.

Забараняецца прымусова (без згоды работніка) адпраўляць яго ў водпуск без захавання заработнай платы.

Заахвочвання за поспехі ў працы

 1. Віды і парадак прымянення заахвочванняў работнікаў установы адукацыі за працу вызначаюцца калектыўным дагаворам або сапраўднымі Правіламі.
 2. За ўзорнае выкананне працоўных абавязкаў, поспехі ў навучанні і выхаванні дзяцей, працяглую i бездакорную працу, наватарства ў працы і іншыя дасягненні прымяняюцца наступныя заахвочвання: аб’яву падзякі, выдача прэміі, ўзнагароджанне граматамі, ганаровымі граматамі, каштоўным падарункам, занясенне на Дошку гонару, у Кнігу гонару і іншыя.
 3. Заахвочванні аб’яўляюцца загадам і даводзяцца да ведама работнікаў установы адукацыі.

Абвешчаныя загадам заахвочвання заносяцца ва ўстаноўленым парадку ў працоўную кніжку работніка.

 1. Заахвочванне работніка ўстановы адукацыі вышэйстаячымі органамі ўпраўлення адукацыі ажыццяўляецца на падставе прадстаўлення узгодненага з прафсаюзным камітэтам.
 2. За асаблівыя працоўныя заслугі перад грамадствам і дзяржавай работнікі ўстановы адукацыі могуць прадстаўляцца да дзяржаўных узнагарод у адпаведнасці з законам.
 3. Пры ўжыванні мер заахвочвання забяспечваецца спалучэнне матэрыяльнага і маральнага стымулявання працы.

Адказнасць за парушэнне працоўнай дысцыпліны

 1. За супрацьпраўнае, невыкананне або неналежнае выкананне работнікам сваіх працоўных абавязкаў наймальнік можа ўжываць да працаўніка наступныя меры дысцыплінарнага спагнання: заўвага, вымова, звальненне.
 2. Звальненне ў якасці дысцыплінарнага спагнання можа быць ужыта ў выпадках:

102.1. Здзяйснення дыскрэдытуечых правіны;

Да звальнення работніка па дыскрэдытуючых абставінах наймальнік абавязаны правесці праверку дапушчаных ім парушэнняў, вынікі якой аформіць актам, а таксама запатрабаваць пісьмовае тлумачэнне работніка. Пры гэтым названыя акты (службовыя запіскі) і тлумачэнні будуць захоўвацца ў арганізацыі не менш за пяць гадоў.

102.2. Сістэматычнага невыканання работнікам без уважлівых прычын абавязкаў, ускладзеных на яго працоўным дагаворам (кантрактам) або сапраўднымі Правіламі, калі да працаўніка раней прымяняліся меры дысцыплінарнага спагнання (пункт 4 артыкула 42 Працоўнага кодэкса);

102.3. Прагулу (у тым ліку адсутнасці на працы больш за тры гадзіны на працягу працоўнага дня) без уважлівых прычын (пункт 5 артыкула 42 Працоўнага кодэкса);

102.4. З’яўлення на працы ў стане алкагольнага, наркатычнага або таксічнага ап’янення, а таксама распівання спіртных напояў, ужыванне наркатычных ці таксічных сродкаў на працоўным месцы і ў працоўны час (пункт 7 артыкула 42 Працоўнага кодэкса);

102.5. Здзяйснення па месцы працы крадзяжу маёмасці наймальніка,  які ўступіў у законную сілу прысудам суда або пастановай органа, у кампетэнцыю якога ўваходзіць накладанне адміністрацыйнага спагнання (пункт 8 артыкула 42 Працоўнага кодэкса);

102.6. Аднаразавага грубага парушэння правілаў аховы працы, што прывяло да калецтва або смерць іншых работнікаў (пункт 9 артыкула 42 Працоўнага кодэкса).

 1. Прагулам лічыцца няяўка на работу без уважлівай прычыны на працягу ўсяго працоўнага дня.

Роўным чынам лічацца прагульшчыкамі работнікі, што адсутнічалі на працы больш за тры гадзіны на працягу працоўнага дня без уважлівых прычын, і да іх могуць прымяняцца меры адказнасці, устаноўленыя за прагул.

 1. Да прымянення дысцыплінарнага спагнання ад парушальніка працоўнай дысцыпліны павінна быць запатрабавана пісьмовае тлумачэнне.

Адмова работніка даць тлумачэнне не можа служыць перашкодай для прымянення спагнання.

Адмова работніка ад дачы тлумачэнняў афармляецца актам з указаннем прысутных сведак.

 1. Дысцыплінарнае спагнанне прымяняецца не пазней аднаго месяца з дня выяўлення дысцыплінарнай правіны не лічачы часу хваробы работніка або (і) знаходжання яго ў адпачынку.

Днём выяўлення дысцыплінарнай правіны лічыцца дзень, калі аб правіне стала вядома асобе, якой работнік непасрэдна падпарадкаваны.

Спагнанне не можа быць ўжыта пазней за шэсць месяцаў, а па выніках рэвізіі, праверкі, праведзенай кампетэнтнымі дзяржаўнымі органамі або арганізацыямі, пазней за два гады з дня здзяйснення дысцыплінарнай правіны.

Пры разглядзе матэрыялаў аб дысцыплінарным правіне праваахоўнымі органамі дысцыплінарнае спагнанне прымяняецца не пазней за адзін месяц з дня адмовы ва ўзбуджэнні ці спыненні крымінальнай справы.

У названыя тэрміны не ўключаецца час вытворчасці па крымінальнай справе.

 1. За кожную дысцыплінарную правіну можа быць прыменена толькі адно дысцыплінарнае спагнанне.

Да работнікаў, якія ўчынілі дысцыплінарны правіну, незалежна ад прымянення мер дысцыплінарнага спагнання могуць прымяняцца наступныя меры: пазбаўленне прэмій, змяненне часу прадастаўлення працоўнага водпуску і іншыя.

Да работнікаў, якія парушылі выканальніцкую ці працоўную дысцыпліну, у якасці меры дысцыплінарнага спагнання пазбаўленне поўнасцю або часткова дадатковых выплат стымулюючага характару на тэрмін да 12 месяцаў (Дэкрэт № 5)

Віды і парадак і тэрміны прымянення мер дысцыплінарнай адказнасці, вызначаюцца Працоўным кодэксам, сапраўднымі Правіламі, Дэкрэтам № 5, калектыўным дагаворам, іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі.

 1. Загад аб дысцыплінарным спагнанні з указаннем матываў абвяшчаюцца работніку пад роспіс у пяцідзённы тэрмін.

Работнік, атрымаў знаёмства з загадам аб дысцыплінарным спагнанні, лічыцца не маючым дысцыплінарнага спагнання.

Адмова работніка ад азнаямлення з загадам афармляецца актам з указаннем прысутных пры гэтым сведак.

 1. Калі на працягу года з дня прымянення дысцыплінарнага спагнання працаўнік не будзе падвергнуты новаму дысцыплінарнаму спагнанню, ён лічыцца не падвяргаючым дысцыплінарнаму спагнанню. Пры гэтым дысцыплінарнае спагнанне пагашаецца аўтаматычна без выдання загада.

Дысцыплінарнае спагнанне можа быць знята наймальнікам ўстановы адукацыі датэрмінова, пакуль пройдзе год па ўласнай ініцыятыве, па хадайніцтве непасрэдна дырэктара, прафсаюза ці іншага прадстаўнічага органа (прадстаўніка) работнікаў, а таксама па просьбе работніка.

Датэрміновае зняцце дысцыплінарнага спагнання афармляецца загадам.

109. Утрымліваць з заработнай платы работніка па распараджэнні наймальніка шкоду, прычыненую наймальніку па віне работніка, у памеры да трох яго сярэднямесячных заработных плат. Пры гэтым пры кожнай выплаце заработнай платы памер такога ўтрымання (пры спагнанні сум, у тым ліку па выканаўчых дакументах), агульны памер усіх утрыманняў не можа перавышаць 50 працэнтаў заработнай платы, належнай да выплаты работніку, калі магчымасць большага памеру ўтрымання (агульнага памеру ўсіх утрыманняў ) не ўстаноўлена заканадаўчымі актамі (падпункт 3.6 пункта 3 Дэкрэта № 5 ад 15.12.2014г.).

Учитель

Все записи автора