Школьное методическое объединение классных руководителей

План работы
школьнага  метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў
на 2021/2022 навучальны год

    Тэма: Стварэнне ўмоў для практычнай рэалізацыі творчага патэнцыялу класных кіраўнікоў, павышэнне іх прафесійнай кампетэнтнасці пры стварэнні ўласнай выхаваўчай сістэмы.
     Мэта: Павышэнне якасці і эфектыўнасці сістэмы выхавання, удасканальванне форм і метадаў выхавання ва ўстанове адукацыі праз павышэнне кампетэнтнасці і прафесійнага майстэрства класных кіраўнікоў.
     Задачы:
     1. Арганізацыя інфармацыйна-метадычнай дапамогі класным кіраўнікам;
     2. актыўнае ўключэнне класных кіраўнікоў у творча-педагагічную дзейнасць;
     3. удасканальванне методыкі работы класных кіраўнікоў па арганізацыі выхаваўчага працэсу з улікам кампетэнтнаснага падыходу;
     4. каардынацыя дзейнасці класных кіраўнікоў у арганізацыі работы класных калектываў;
     5. садзейнічанне актыўнаму ўкараненню інтэрактыўных форм работы з навучэнцамі і іх бацькамі па ўмацаванні нацыянальных і сямейных традыцый;
     6. забеспячэнне пераемнасці у арганізацыі работы класнага кіраўніка з дзецьмі і падлеткамі па фарміраванні навыкаў здаровага ладу жыцця на ўсіх ступенях адукацыі;
     7. фарміраванне ў класных кіраўнікоў тэарэтычнай і практычнай базы для мадэлявання сістэмы выхавання ў класе.

Паседжанне № 1
Дата правядзення: жнівень 2021 года

     Форма правядзення: інструктыўна-метадычная нарада.
     Тэма: Асаблівасці арганізацыі і планавання сацыяльнай, ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў 2021/2022 нав.г.
     Мэта: забеспячэнне нарматыўна-метадычнага суправаджэння выхаваўчага працэсу; каардынацыя планавання, арганізацыі і педагагічнага аналіза выхаваўчай работы класных кіраўнікоў у 2021/2022 навучальным годзе.

     Навукова-метадычны блок:
     Нарматыўнае прававое забеспячэнне сацыяльнай, ідэалагічнай і выхаваўчай работы ва ўстанове адукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе. Праграмна-плануючая дакументацыя выхаваўчай работы.

     Вучэбна-метадычны блок
     1. Аналіз работы метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў за 2020/2021 навучальны год. В.М.Шавель, кіраўнік МА.
     2. Вывучэнне інструктыўна-метадычнага пісьма «Асаблівасці арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе». В.М. Шавель, кіраўнік МА.
     3. Задачы ўстановы адукацыі, асноўныя напрамкі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ў 2021/2021 навучальным годзе. І. Л. Няпеўная, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце.
     4. Вывучэнне інструктыўна-метадычнага пісьма Міністэрства адукацыі «Метадычныя рэкамендацыі па правядзенні ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі 1 верасня першага ўрока і мерапрыемстваў, прысвечаных Дню ведаў». В.М.Шавель, класны кіраўнік 6 класса.

     Практычны блок
     1. Планаванне метадычнай работы класных кіраўнікоў на 2021/2022 навучальны год. В.М.Шавель, кіраўнік МА.
     2. Агляд навінак метадычнай літаратуры па праблемах выхавання. Н.А.Носава , бібліятэкар.

     Крыніцы інфармацыі:
     1. ІНСТРУКТЫЎНА-МЕТАДЫЧНАЕ ПІСЬМО «Асаблівасці арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе».
     2. Планирование воспитательной работы в классе и ее учет: Метод.рекомендации. Праблемы выхавання. Веснiк адукацыi. 2012. № 3-4.
     3. Кодекс Республики Беларусь об образовании. Статья 95.
     4. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи (утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 15 июля 2015 № 82).
     5. Инструктивно-методическое письмо об организации классного руководства и работы куратора учебной группы в учреждениях образования.
     6. Методические рекомендации. Примерная структурная модель ведения документации, регламентирующей организацию воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования. Сборник нормативных документов №6, 2012.
     7. Концепция детского отдыха и оздоровления в Республике Беларусь (утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 15.02.2016).
     8. Программа воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной работе (утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24.05.2011 № 336).
     9. Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении (утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24.05.2011 № 336).

Паседжанне № 2
Дата правядзення: снежань 2021 года

     Форма правядзення: канферэнцыя ідэй.
     Тэма: Сістэмны падыход да фарміравання актыўнай грамадзянскай пазіцыі вучняў.
     Мэта: вызначэнне шляхоў і спосабаў удасканалення работы па грамадзянскім і патрятычным выхаванні вучняў.
     Вучэбна-метадычны блок
     1. Сучасныя выхаваўчыя тэхналогіі па фарміраванні ў навучэнцаў актыўнай грамадзянскай пазіцыі. І.Л.Няпеўная, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце.
     2. Выкарыстанне магчымасцей дзіцячых грамадскіх аб’яднанняў па грамадзянскім і патрыятычным выхаванні нвучэнцаў. Н.А.Носава, педагог-арганізатар.
     Практычны блок
     1. Эфектыўныя формы работы па фарміраванні грамадзянскай і патрыятычнай кампетэнтнасці вучняў (з вопыта работы). А.А.Фурс, класны кіраўнік 1 класа, А.П.Харэцкая,класны кіраўнік 8 класа.
     2. Афармленне метадычных распрацовак, сцэнарыяў мерапрыемтваў па фарміраванні грамадзянскай і патрыятычнай кампетэнтнасці вучняў

     Крыніца інфармацыі:
     1. Азаров, Ю. Педагогическое искусство патриотического воспитания / Ю. Азаров // Воспитание школьников. – 2008. – № 6. – С. 3-11.
     2. Андрушкевіч, А.М. Расціць патрыётаў / А.М. Андрушкевіч // Пазашкольнае выхаванне. – Серыя “У дапамогу педагогу”. – 2008. – № 5. – С. 17-19. – Рэспубліканская патрыятычная акцыя навучэнцаў “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”.
     3. Буткевич, В.В. Воспитание гражданственности и патриотизма у школьников / В.В. Буткевич // Паза-школьнае выхаванне. – Серыя “У дапамогу педагогу”. – 2009. – № 5. – С. 15-19.
     4. Вязгина, В. Формирование национального самосознания и патриотизма у школьников / В. Вязгина // Праблемы выхавання. – Серыя “У дапамогу педагогу”. – 2009. – № 6. – С. 18-21.
     5. Гладилина, И. Технологии гражданско-патриотического воспитания в общеобразовательной школе / И. Гладилина // Воспитание школьников. – 2007. – № 9. – C. 2-6. – Использование интерактивных методов.
     6. Гоцман, А. Влияние детских и молодёжных организаций на формирование активной гражданской позиции учащихся / А. Гоцман // Праблемы выхавання. – Серыя “У дапамогу педагогу”. – 2009. – № 3. – С. 30-33.
     7. Грэчка, I. Патрыятычнае выхаванне: сучасны аспект / І. Грэчка // Пазашкольнае выхаванне. – Серыя “У дапамогу педагогу”. – 2008. – № 5. – С. 56-57. – Рэспубліканскі семінар “Сучасныя аспекты сумеснай дзейнасці ўстаноў адукацыі…”.
     8. Овчинникова, Н.П. Проблемы патриотического воспитания сельских школьников / Н.П. Овчинникова // Педагогика. – 2009. – № 5. – С. 52-56.
     9. Пасман, Т.Б. Патриотизм – понятие конкретное / Т.Б. Пасман // Народное образование. – 2010. – № 4. – С. 143-146.
     10. Хадоскін, А. Традыцыі грамадзянска–патрыятычнага выхавання школьнікаў / А. Хадоскін // Роднае слова. – 2009. – № 6. – С. 84

Паседжанне № 3
Дата правядзення: сакавік 2022 года

     Форма правядзення: семінар-практыкум.
     Тэма: Пошук шляхоў павышэння узроўню інфармацыйнай культуры і бяспекі удзельнікаў адукацыйнага працэсу
     Мэта: павышэнне кампетэнтнасці педагогаў па пытаннях фарміравання інфармацыйнай культуры вучняў
     Вучэбна-метадычны блок
     1. Фарміраванне інфармацыйнай культуры і бяспекі ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу. В.М.Шавель, кіраўнік МА.
     2. Павышэнне інфармацыйнай адукаванасці законных прадстаўнікоў вучняў. С.А.Ладыка, педагог сацыяльны.
     Практычны блок:
     1. Распрацоўка рэкамендацый для законных прадстаўнікоў “Інтэрнет-бяспека”, для вучняў “Інтэрнет-гігіена”, для класных кіраўнікоў “Сяброўства з сусветнай павуцінай”. В.М.Шавель, кіраўнік МА
     2. Формы, метады і прыёмы шляхоў павышэння ўзроўню культуры вучняў (з вопыта работы класных кіраўнікоў). Класныя кіраўнікі.
     Крыніцы інфармацыі:
     1. Гоголева, А. В., Аддиктивное поведение и его профилактика. Стер. / А. В. Гоголева – 2-е изд М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003.- 240с. 2. Даулинг, С.,
     2. Психология и лечение зависимого поведения / С. Даулинг – М.: «Класс», 2000. – 240 с. 3.
     3. Сельченок, К. В., Психология зависимости – Хрестоматия / К. В. Сельченок – Минск: Харвест, 2007.- 592 с. 4. Юсуф, И. А.,
     4. Чатовая зависимость как психосоциальная проблема / И. А. Юсуф – М., 2014.
     5. Психологические упражнения для тренингов [Электронный ресурс]. – http://www.trepsy.net/

Паседжанне № 4
Дата правядзення: май 2022 года

     Форма правядзення: творчая справаздача.
     Тэма: Стан эфектыўнасці выхаваўчай работы ва ўстанове адукацыі.
     Мэта: аналіз вынікаў выхаваўчай работы ва ўстанове адукацыі.

     Вучэбна-метадычны блок
     1. Аналіз выхаваўчай работы ў класных калектывах. Класныя кіраўнікі 1- 11 класаў.
     2. Развіццё дзейнасці дзіцячых грамадскіх арганізацый ва ўстанове адукацыі. Н.А.Носава, педагог-арганізатар.
     Практычны блок:
     Творчая справаздача класных кіраўнікоў па выніках работы ў навучальным годзе.

Учитель

Все записи автора