Метадычнае аб’яднанне настаўнікаў пачатковых класаў, выхавацелей дашкольнай адукацыі, выхавацеля групы падоўжанага дня

План работы
метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў, выхавацелей дашкольнай адукацыі, выхавацеля групы падоўжанага дня
на 2021/2022 навучальны год

Дата Тэма Змест Адказныя
 Жнівень

Арганізацыя адукацыйнага працэсу на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе.

   1. Аналіз работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў за 2020/2021 навучальны год.

     2. Аб асноўных накірунках, змесце і формах метадычнай работы ў 2021/2022 навучальным годзе.

     3. Аб вывучэнні нарматыўных прававых дакументаў, якія рэгламентуюць арганізацыю адукацыйнага працэсу дашкольнай адукацыі, на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе.

     4. Аб узгадненні каляндарна-тэматычнага планавання па вучэбных прадметах і факультатыўных занятках  на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе і ўзгадненні планавання ва рознаўзроставых групах дашкольнай адукацыі.

     5. Аб забеспячэнні новымі вучэбна-метадычнымі  комплексамі ў 2021/2022 н.г.

Шыкун А.С., кіраўнік метадычнага аб’яднання

Шыкун А.С., кіраўнік метадычнага аб’яднання

Ахатнічэнка І.Г., намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

 

Настаўнікі пачатковых класаў, выхавацелі дашкольнай адукацыі

 

 

 

Носава Н.А., бібліятэкар установы адукацыі

 Снежань

Тэарэтычныя аспекты выкарыстання тэхналогіі візуалізацыі ў адукацыйным працэсе.

 

1. Пытанні методыкі выкладання вучэбных прадметаў на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў кантэксце разглядаемай тэмы з улікам эфектыўнага педагагічнага вопыту педагогаў.

     2. Візуалізацыя вучэбнай інфармацыі як неад’емная частка працэсу навучання.

     3. Метадалагічныя прынцыпы тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі.

     4. Справаздача  па абагульненні педагагічнага вопыту настаўнікамі, выхавацелямі дашкольнай адукацыі, выхавацелем групы падоўжанага дня  па тэмах самаадукацыі.

Шыкун А.С., кіраўнік метадычнага аб’яднання

Фурс А.А., настаўнік пачатковых класаў

Дабрыцкая А.М., настаўнік пачатковых класаў

Грыхуцік В.У., Конан А.А., выхавацелі дашкольнай адукацыі, Семянчук Т.В., выхавацель групы падоўжанага дня, Дабрыцкая А.М., Фурс А.А., Шыкун А.С., настаўнікі пачатковых класаў

 Сакавік Актывізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў пачатковых класаў шляхам стварэння і выкарыстання ў адукацыйным працэсе на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі кагнітыўных сродкаў візуалізацыі вучэбнага матэрыялу (агульныя падыходы, з улікам прадметнай спецыфікі).

     1. Візуалізацыя навучальнага матэрыялу як адін са сродкаў фарміравання чытацкай граматнасці вучняў пачатковых класаў.

     2. Выкарыстанне тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі на ўроках беларускай мовы для павышэння ступені засваення вучнямі  пачатковых класаў навучальнага матэрыялу.

     3. Выкарыстанне візуальных формаў прадстаўлення вучэбнага матэрыялу ў працэсе навучання як сродак удасканалення самастойнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў пачатковых класаў на ўроках матэматыкі.

Шыкун А.С., кіраўнік метадычнага аб’яднання

Смаляк І.М., настаўнік пачатковых

класаў

Фурс А.А., настаўнік пачатковых класаў

 

 Май Эфектыўны вопыт актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці дзяцей дашкольнага ўзросту,  вучняў пачатковых класаў з дапамогай тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі.

 

     1. Праектаванне навучальных заняткаў у пачатковых класах з выкарыстаннем сучасных метадаў візуалізацыі інфармацыі як аднаго са сродкаў рэалізацыі выхаваўчага патэнцыялу ўрока.

     2. Выкарыстанне інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій для развіцця пазнавальнай актыўнасці дзяцей дашкольнага ўросту.

     3. Справаздача па тэмах самаадукацыі настаўнікаў пачатковых класаў, выхавацелей дашкольнай адукацыі, выхавацеля  групы падоўжанага дня.  

Шыкун А.С., кіраўнік метадычнага аб’яднання

Конан А.А., выхавацель дашкольнай адукацыі

Члены метадычнага аб’яднання

Учитель

Все записи автора